Silei M. 2 – 0 Francioni A. Pistoia 24-05-2015

Silei M. 2 – 0 Francioni A. Gironi Satellite Pistoia 24-05-2015